Relatietherapie in losse gesprekken

Veel relatietherapieën gaan uit van het idee dat relaties rationele contracten tussen mensen zijn. In onze geïndividualiseerde wereld wordt het steeds meer overleven. Het lijkt ‘ieder voor zich’ en we houden de ander verantwoordelijk voor ons geluk. De meeste relatietherapieën leunen op cognitieve gedragstherapie. Hierin leren  partners beter met elkaar omgaan door middel van een set communicatievaardigheden. In de praktijk blijkt dat niet genoeg. De terugval is groot. De communicatietechnieken werken goed bij collega’s of vrienden, maar schieten tekort in liefdesrelaties.

Wat maakt of breekt een goede relatie? 

Liefdesrelaties hebben vooral te maken met een aangeboren behoefte aan veilige emotionele verbondenheid. En die lijkt er in deze tijd steeds minder te zijn. Ook volwassenen hebben psychisch baat bij een veilige hechting. Waar kinderen voor koestering, troost en bescherming afhankelijk zijn van hun ouders, zijn volwassenen emotioneel gehecht en afhankelijk van hun partner. Relaties tussen volwassenen zijn gelijkwaardiger, maar de aard van de emotionele band is hetzelfde als die tussen een kind en zijn ouders. Hechte partnerrelaties zijn als een veilige haven: we hoeven maar aan onze dierbaren te denken en we worden al rustiger. Mensen met hechte relaties kunnen de buitenwereld beter aan. Een goede relatie heeft grote invloed op zowel je psychische als je lichamelijke gezondheid. De kans op hartproblemen is bijvoorbeeld kleiner voor mensen met een hechte relatie.

Relatieproblemen

Het is enorm deprimerend om met iemand samen te leven van wie je houdt, maar met wie je geen echt contact kunt krijgen. Relatieconflicten treden daarom vooral op als partners de verbondenheid niet meer voelen. Dat gaat gepaard met woede, verdriet, pijn en vooral angst. Steeds terugkerende ruzies zijn een noodkreet waarmee partners aangeven dat ze de ander nodig hebben. Om de angst tijdelijk te dempen, gaan de partners vanuit paniek eisen stellen aan elkaar, zich vastklampen aan de ander vast voor geruststelling, of zich terugtrekken om zichzelf te beschermen tegen de angst. Hoe langer relatiepartners een gebrek aan binding ervaren, hoe dieper ze worden meegezogen in de vicieuze cirkel van negatieve interacties. Uiteindelijk kan deze vicieuze cirkel de emotionele afstand tussen twee relatiepartners zo groot maken dat geen van beiden zich nog veilig en geborgen voelt in de relatie.

Wat biedt relatietherapie?

Wanneer open wil staan voor de ander, kun je destructieve interactiepatronen leren te herkennen en (voorzichtig) oefenen om de onderliggende emoties uit te spreken. In relatietherapie leren relatiepartners om niet elkaar, maar de ‘duivelse dialogen’ als de (gezamenlijke) vijand te zien. Door hun emoties voor elkaar uit te spreken, bewegen partners naar nieuwe manieren van reageren op elkaar en raken ze uit de vicieuze cirkel.Wat kun je verwachten?

– Inzicht in patronen en de dynamiek van jullie relatie
– Handvatten om problemen op te lossen
– Helderheid over hoe je samen verder kunt
– Duidelijkheid of je samen verder kunt en wilt

Kosten

Voor de tarieven, klik hier.

Aanmelden

Hebben jullie behoefte aan (een reeks) relatiegesprekken en willen jullie zo snel mogelijk aan de slag? Meld je dan aan! Hier kun je lezen over de beschikbaarheid.
Na het eerste gesprek bekijken we of er een klik is en beslissen jullie of er een vervolggesprek komt. Zo bekijken we steeds per gesprek hoe we verder gaan.

Schrijf je hier in voor Relatietherapie

Ervaringen van cliënten

De hulpverlening van Marcel is aandachtig, liefdevol, teruggrijpend op het goede, op de verbinding. Zoekend naar samen, met respect voor verschillen. Daarin heeft Marcel mijns inziens ook een stuk kwetsbaarheid getoond, mededogen. Verbinding is op gevoelsniveau. Dat is wat samenbindt en dat heeft Marcel voor ons keer op keer bevestigd of het licht op geschenen. Het was fijn om licht te krijgen van zijn zaklamp. Als derde persoon op onze eigen weg.

We hebben beter leren omgaan met elkaar in de relatie. Bewuster nadenken als er situaties voordoen die eerst in discussie of ruzie escaleerde. Deze hebben we leren oplossen met praten. Het resultaat is een stabielere relatie. We hebben Marcel als een rustige vakbekwame man leren kennen, die naast een luisterend oor ook met goede adviezen kwam om dingen praktisch op te lossen.

Goed luisteren. De kern steeds samenvatten. Vertaler/tolk. Marcel heeft ons geholpen onze aandacht te richten op de liefde en ieders emotionele behoeften. Niet analyseren, maar er willen zijn voor de ander. Marcels onderliggende houding, namelijk: “elk mens is mooi en geliefd”, was heel prettig. Een goede basis.

Lees meer ervaringen van cliënten.