Uitsluiting aansprakelijkheid

E-mail
De informatie verzonden met een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Praktijk VAN WAARDE staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor een tijdige ontvangst daarvan en daarbij overgebrachte virussen en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Praktijk VAN WAARDE attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per e-mail niet gewaarborgd is.

Website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en je kan dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Praktijk VAN WAARDE kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beƫindigen van de bij jou ingezette behandeling.

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk VAN WAARDE.