Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.’


Als zelfstandige in de zorg heb ik mij aansloten bij SoloPartners.

Heb je al hulpvrager buiten de zorgverzekering om een klacht over de zorg die ik lever, maak het dan met mij bespreekbaar. Merk je dat we er niet uitkomen, dan is SoloPartners er voor jou en mij om er uit te komen.


Ben je cliënt en ingeschreven zijn bij 1nP, dan geldt een andere route. Je kunt wanneer we er samen niet uitkomen, een klacht indienen bij 1nP. Meer hierover kun je lezen via deze link.

Als BIG geregistreerd hulpverlener sta ik ook onder het bijhorende tuchtrecht.