Geactualiseerd op 8 november 2022.

Wachttijd GGZ (verzekerde zorg)

Er is een enorme aanwas van aanmeldingen in de afgelopen weken. Dat betekent het ontstaan van een wachtlijst. Aangemelde cliënten kunnen mogelijk niet binnen de verwachtte tijd een intake / behandeling krijgen. Dat spijt ons zeer.
Intake psychologie / GGZ vanaf 8 weken
Behandeling start 1-4 weken na intake/indicatiestelling

De wachttijd voor verzekerde zorg wordt beïnvloed doordat de intake met een collega erbij wordt gedaan.

Wachttijd psychosociale hulpverlening (niet verzekerde zorg)

Eerste gesprek 4 weken

Wachttijd relatietherapie

Relatie APK 4 weken
Dagdeel relatietherapie tijdelijke stop
– Los relatiegesprek  3 weken