Geactualiseerd op 29 maart 2023.

Wachttijd GGZ (verzekerde zorg)

Er is een enorme aanwas van aanmeldingen in de afgelopen maanden. De wachttijd loopt daarom verder op. We zijn daarom zeer terughoudend in ons intakebeleid. De gevraagde zorg moet ook nog geleverd kunnen worden.
Intake psychologie / GGZ vanaf 6 weken
Behandeling start 1-2 weken na intake/indicatiestelling

De wachttijd voor verzekerde zorg wordt mede beïnvloed doordat de intake met een collega erbij wordt gedaan.

Wachttijd psychosociale hulpverlening (niet verzekerde zorg)

Eerste gesprek 2-4 weken. Een los gesprek, voor ex-cliënten, die nog bij ons bekend zijn, kan heel soms deze week nog.

Wachttijd relatietherapie

Relatie APK 1-4 weken. Vraag ernaar!