Geactualiseerd op 28 juli 2023.

Wachttijd GGZ (verzekerde zorg)

Intake psychologie / GGZ
Graag voor aanmelding even overleg.
De wachttijd voor verzekerde zorg wordt mede beïnvloed doordat de intake met een collega erbij wordt gedaan.

Wachttijd psychosociale hulpverlening (niet verzekerde zorg)

Geen wachttijd. Bel even en stel je vraag!

Wachttijd relatie APK

Geen wachttijd. Bel even en stel je vraag!