Psychologische hulpverlening

Heb je zaken waar je over tobt? Botst je heden of je verleden met wat je wilt of nodig hebt? Kun je wel hulp gebruiken om te groeien in zelfrespect, zelfwaardering en een gezonde omgang met anderen? Heb je ondersteuning, kennis en mogelijkheden nodig om verder te kunnen? Praktijk VAN WAARDE biedt je graag de hulp die je nodig hebt!

Welke zorg is er?

De overheid maakt onderscheid tussen geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en psychosociale hulpverlening. GGZ is verzekerde zorg, waaraan voorwaarden zijn verbonden. Alle zorg die niet aan die voorwaarden voldoet, wordt niet vergoed en valt onder psychosociale hulpverlening. Praktijk VAN WAARDE biedt zowel verzekerde als onverzekerde zorg.

Verzekerde psychologische hulp (GGZ)

Praktijk VAN WAARDE voldoet aan alle eisen voor de verzekerde GGZ (basisverzekering) doordat we zijn aangesloten bij 1nP, een onderdeel van de Parnassiagroep, die met alle zorgverzekeraars een contract hebben. Met een verwijzing van je huisarts biedt praktijk VAN WAARDE hulp in de basis GGZ en de specialistische GGZ.
We werken multidisciplinair samen in een team met een GZ psycholoog en zo nodig een psychiater.

Lees meer

Psycho-sociale hulp

Ook zonder verwijzing van je huisarts kan praktijk VAN WAARDE psychosociale hulp bieden. De aanpak blijft hetzelfde. Praktijk VAN WAARDE biedt verschillende vormen van psychologische hulp aan:

  • Contextuele hulpverlening
  • Behandeling van burn-out

Met een nuchtere positieve en coachende benadering gaan we voor herstel, nieuw perspectief, groeiend zelfvertrouwen en moed om dingen (weer) zelf aan te pakken.

Lees meer

Het begint met jouw verhaal

In een eerste gesprek gebeurt er vaak al heel veel! Er wordt intens naar je geluisterd om wat je vertelt te begrijpen, om jou als persoon te begrijpen, en om woorden te geven aan dat wat soms nog geen woorden heeft. Wanneer je echt begrepen wordt, is samen met jou op zoek gaan naar oplossingen makkelijker. Ieder mens is anders en dus is er ook steeds een ander antwoord nodig. Mijn werkwijze is maatwerk. Praktijk VAN WAARDE maakt gebruik  van therapievormen, waarvan bekend is dat ze werken, en maakt daar als het ware een ‘special mix’ van.

Wanneer ik cliënten na het eerste gesprek vraag naar hun ervaringen(link toevoegen!), vertellen ze vaak dat ze verwonderd zijn dat wat ze vertellen ook echt begrepen wordt en dat ze daarmee vaak ook al een eerste stap gezet naar de verandering kunnen zetten.

Doelstellingen en therapie

Besproken wordt wat jij belangrijk vindt. We houden samen vast aan de doelstelling, die we samen opstellen. Na elk gesprek heb je de mogelijkheid om het gesprek te evalueren, zodat je terugkijkend ook je voortgang kunt zien. Ook kunnen we, wanneer dat zinnig is, de doelstelling weer veranderen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe dingen naar boven zijn gekomen waaraan moet worden gewerkt. Soms wordt er ‘huiswerk’ meegegeven: dingen om over na te denken, dingen om te oefenen, vragen om thuis te bespreken of een leestip. Het doel hiervan is bewustwording, nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe inzichten krijgen. En: maak gerust aantekeningen. Dan onthoud je meer.

Gedachten achter de therapie

Om ontspannen in het leven te kunnen staan, is zelfrespect nodig, een gezonde zelfwaardering en bewustzijn van je persoonlijke grenzen. Het is fantastisch om daarin te groeien. Ook in contact zijn met anderen hoort daar bij. Ook dat is een groeiproces. Een gezonde verbinding aangaan met wederkerigheid en respect. Omgaan met anderen, zoals je zou willen dat de ander met jou omgaat. Dan groeit er vertrouwen en respect voor elkaar, dan kan er echte vriendschap ontstaan. Dat is waar ik je bij wil helpen.

Christelijke identiteit

Als hulpverlener heb ik een christelijke identiteit. De Bijbelse waarden en principes inspireren mij in mijn werk en leven. In alle levensgebieden heeft geloof een invloed. Geloof heeft voor mij de betekenis van relationeel vertrouwen en van overtuigingen. Graag ga ik samen met jou en God op zoek naar wat je nodig hebt voor duurzame veranderingen,  zowel qua denken als praktisch. Ik begrijp dat niet alle hulpvragers iets met het geloof hebben. Daarom heb je de keuze: wanneer je dat wenst, wordt ook het geloof er actief bij betrokken. Wanneer je dat liever niet hebt, wordt dat onderwerp juist onbesproken gelaten. Ik wil niemand iets opdringen. Wel wil ik graag dat mijn hulpverlening daadwerkelijk iets toevoegt en dat geeft wat je nodig hebt. Mijn benadering is open, persoonlijk en met interesse in jouw denkwereld. Als mens ben je van waarde. Je wordt uitgenodigd om vrijuit te spreken, te zeggen wat je op je hart hebt, vragen te stellen en uitgedaagd te worden, zodat je uiteindelijk een goed leven hebt in verbondenheid met jezelf en anderen. Meer lezen?