Behandeling van burn-out

Op deze pagina lees je alles over burn-out en de behandeling daarvan.

Wat is een burn-out?

Een burn-out wordt vaak gezien als een uitputtingsreactie van het lichaam en de geest ten gevolge van langdurige (werk)stress. Er zijn diverse manieren waarmee een burn-out kan worden vergeleken. Zo wordt een burn-out ook wel eens vergeleken met het leeg raken van je accu, of het niet kunnen stoppen met voortdurend in een te hoge versnelling te staan. Ook kun je het zien als het zó ver uitrekken van een elastiek tot de rek eruit is en het elastiek knapt.

Burn-out kan gepaard gaan met allerlei verschillende klachten. Bekende klachten zijn moeheid, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van mislukking en kwaadheid, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen. Hierbij hebben veel mensen vaak last van hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn.

Ontstaan van een burn-out

Vaak is er onderliggend aan een burn-out langdurende werkstress. Je kunt werkstress ervaren wanneer er geen goede afstemming is tussen jouw mogelijkheden en/of behoeften enerzijds en de aard van het werk en/of het team anderzijds. Deze slechte afstemming kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

– Hoge eisen stellen jezelf en anderen, geen ‘nee’ kunnen zeggen, gebrekkige planningsvaardigheden of een slechte balans tussen werk en privé.
– Onduidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden of voortdurende druk om te presteren.
– Conflicten, slechte sfeer, getreiter, gebrek aan waardering, meerdere functies met strijdige belangen.

Het zijn vaak de harde werkers, de doorzetters, die gevoelig zijn voor een burn-out en uiteindelijk vastlopen op hun kwaliteiten. Een burn-out ontstaat geleidelijk. De eerste signalen die je kunt opmerken zijn dat je zowel voor als na je werk moe bent, geen zin hebt om te gaan werken, klachten hebt van vergeetachtigheid, prikkelbaarheid en slechte concentratie. Deze vroege signalen worden veelal genegeerd. De harde werker blijft op dezelfde manier doorgaan totdat het gewoon niet meer gaat. Dat is het moment dat iemand daadwerkelijk uitgeput is. Dan spreken we van een burn-out.

Bore-out

Bij een bore-out ontstaat stress doordat je je verveelt. Op jouw werk hebt te weinig te doen op. Het werk vind je saai of je moet er niet aan denken om het werk voor een langere tijd te doen. Je hebt moeite om de dag door te komen. Naast je werkzaamheden zou je graag andere dingen doen.

Je wilt wel graag overkomen als iemand die ijverig is en hard werkt. Daarom spreid jij jouw taken uit over een lange periode. Ook privézaken worden misschien wel in werktijd gedaan. Dat voelt niet goed. Het geeft stress het kost veel mentale energie.

Behandeling 

De behandeling van een burn-out bestaat doorgaans uit verschillende fasen. We willen eerst proberen om de klachten te verminderen: de conditie moet verbeteren en de lichamelijke klachten moeten afnemen. De tweede fase bestaat uit het aanleren van vaardigheden en het onderzoeken van disfunctionele gedachten die de symptomen in stand houden. Bij aan het aanleren van vaardigheden kun je denken aan het vergroten van assertiviteit (o.a. ‘nee’ zeggen), het verbeteren van timemanagement of het verbeteren van conflicthantering. De disfunctionele gedachten gaan over jouw eigen rol als werknemer, over je collega’s of over de organisatie waar je voor werkt. Deze gedachten zijn disfunctioneel, wanneer ze leiden tot niet-helpend gedrag en de symptomen in stand houden.

Het is de bedoeling van de behandeling dat je weer de ruimte krijgt, het gevoel te leven. Dat vraagt om een gezonde evaluatie van jouw denkbeelden. Veel mensen kunnen moeilijk ‘nee’ verkopen. De zorgzaamheid voor de ander krijgt de voorkeur boven een gezonde zelfzorg. Zo zijn er meer spanningen. Een behandeling aangaan, betekent dus ook dat je bereid bent om te veranderen, om jouw eigen gedachten en gedrag te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Dat is best spannend maar daar coach ik je in.  Daarnaast komt het voor dat mensen na behandeling kiezen voor verandering van functie of werkplek. Christenen, tot slot, vinden een Bijbelse benadering van burn-out belangrijk. Daar besteed ik graag aandacht aan.

Kosten en vergoeding

Behandeling van een burn-out wordt niet vergoed vanuit de basis-ziektekostenverzekering.  Je dient de behandeling zelf te bekostigen. Werkgevers zijn vaak bereid (mee) te betalen. Voor de tarieven, klik hier.
Twijfel je of je een burn-out hebt? Vraag je huisarts om zijn of haar oordeel.

Zit je in een burn-out en wil je graag zo snel mogelijk hulp om eruit te komen?

Cliënten over deze behandeling

Tijdens een burn-out heb ik bij Marcel een veilige plek gevonden om te praten en te leren luisteren (naar mezelf!). Marcel verstaat de kunst om tijdens een gesprek aan te sluiten bij de emotie van het moment, daar geduldig bij stil te staan maar er vervolgens ook iets mee te leren doen. In plaats van alles weg te stoppen en weer door te hollen, wat ik gewend was, heeft hij mij geleerd te zoeken naar onderliggende patronen. Het heeft mij geholpen om zelfverzekerder, begrensder en met plezier de draad van werk en leven weer op te pakken. Marcel, bedankt!

Toen ik bij Marcel in de praktijk kwam, zat ik dicht tegen een burn-out aan en was ik best depressief. Ik kon niet goed meer functioneren op mijn werk en gezin. Steeds liep ik mezelf voorbij en zocht ik naar bevestiging bij mensen en voor wat ik deed. Ik had last van woedeaanvallen en was angstig en onzeker, ook door mijn overgewicht voelde ik me niet lekker. Mede door de gesprekken met Marcel ben ik gaan zien dat ik er mag zijn bij God en mensen, dat ik daar niet het vuur voor uit mijn benen hoef te lopen. Ik leer om meer ontspannen in het leven te staan, nee te zeggen of op eerdere beloftes terug te komen. Ik leer nog steeds en moet mijn grenzen goed bewaken, maar ik zit nu veel lekkerder in mijn vel.

Lees meer ervaringen van cliënten.