Aanmelden voor GGZ / 1nP.


Graag even lezen voor het inschrijven…

Op deze pagina kun je je aanmelden voor basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Wat je achtergrond ook is en met welke reden je je ook aanmeldt, je bent van harte welkom. We proberen na aanmelding op deze website binnen 14 dagen de aanmelding te verwerken en contact met je te zoeken.

Helaas is er meestal een (forse) wachttijd voordat we de intake kunnen doen! Excuses daarvoor.

Alle professionals binnen de praktijk zijn aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten.

Wanneer je een verwijsbrief hebt ontvangen van je huisarts voor de Basis GGZ of de Specialistische GGZ, dan wordt jouw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel jouw eigen risico aangesproken. We gaan er vanuit dat de huisarts de verwijzing weloverwogen heeft gedaan

Goed om te weten: onze GGZ behandelingen worden door Parnassiagroep verrekend met jouw zorgverzekering. 


Voorwaarden


De voorwaarden van Stichting 1np op het gebied van privacyleveringsvoorwaarden en dossier zijn leidend. Daarom is het belangrijk is dat je er kennis van neemt. Bij de aanmelding ga je ermee akkoord door het aanvaarden van de algemene voorwaarden


Aanmelden


Speciale aandacht vragen we voor de gegevens van je identiteitskaart. Op de verwijsbrief vinden we meestal je burgerservicenummer. Wij hebben van jou nog het documentnummer nodig. Kijk hier even wat we bedoelen.(Bekijk de plaatjes, niet de tekst)


  Roepnaam

  Achternaam

  Geboortedatum

  Straatnaam en huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Ben je akkoord dat we gebruik maken van WhatsApp of Signal of Telegram of een SMS om (indien nodig) afspraken af te stemmen? Selecteer en kies je antwoord hieronder.

  Jouw persoonlijke e-mailadres

  Burgerlijke staat

  School/opleiding.
  Wat is je hoogste genoten opleiding?

  Identificeren

  Voor de verplichte identificatie bij inschrijving 1nP hebben we het documentnummer van je ID kaart / Rijbewijs of Paspoort nodig. Zie uitleg hierboven. Dit nummer is op elke kaart anders. In het eerste gesprek wordt dat nummer vergeleken. Neem het document bij de intake mee ter inzage. Schrijf hieronder het documentnummer. Let op: dus geen BSN/persoonsnummer!

  Kinderen

  Heb je een verwijsbrief van jouw huisarts?
  De verwijsbrief kan door de huisartspraktijk verzonden worden via ZorgDomein naar Praktijk VAN WAARDE. Wanneer er nog geen verwijsbrief is, raadpleeg dan eerst je huisarts!

  Let op: een verwijzing betekent niet altijd het recht op verzekerde zorg! Dat beoordelen we in het intakegesprek.

  Reden van aanmelding. Beschrijf heel kort de reden waarom je hulpverlening zoekt.

  Akkoord met algemene voorwaarden
  Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden GGZ en ga met alle akkoord. (Mini-rondje aanvinken!)

  LET OP: Controleer of deze aanmelding verzonden is.
  Anders gevraagde gegevens en akkoordbevestiging in een e-mailbericht verzenden!! (ggz @ praktijkvanwaarde.nl)

  Zet 06-38841315 in je telefoon. Dan weet je wie er belt. En zet ook m.vanderwaard@extenzo.nu en info@praktijkvanwaarde.nl in je adresboek, anders komen berichten mogelijk in je spambox terecht!