Aanmelden voor psychologische hulp in de GGZ.

Heb je zaken waar je over tobt? Botst je heden of je verleden met wat je wilt of nodig hebt? Kun je wel hulp gebruiken om te groeien in zelfrespect, zelfwaardering en een gezonde omgang met anderen? Heb je ondersteuning, kennis en mogelijkheden nodig om verder te kunnen? Praktijk VAN WAARDE biedt behandeling van psychische klachten binnen de GGZ. GGZ is verzekerde zorg, waaraan voorwaarden zijn verbonden. Praktijk VAN WAARDE voldoet aan alle en biedt met een verwijzing van je huisarts psychologische hulp in de basis GGZ en de specialistische GGZ.

Op deze pagina kun je je aanmelden voor basis GGZ of gespecialiseerde GGZ bij praktijk VAN WAARDE. Wat je achtergrond ook is en met welke reden je je ook aanmeldt, je bent van harte welkom en je bent meestal snel aan de beurt! We proberen zo snel mogelijk de aanmelding te verwerken en streven ernaar om je binnen 3-4 weken een eerste afspraak aan te bieden. Omdat bij verzekerde zorg ook een andere collega wordt betrokken, kan de intaketijd soms moeten worden uitgesteld. Wanneer het echter nodig is, kunnen eerste gesprekken op eigen kosten worden gedaan.

De praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Wanneer je een verwijsbrief hebt ontvangen van je huisarts voor de Basis GGZ of de Specialistische GGZ, dan wordt jouw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel jouw eigen risico aangesproken.

De voorwaarden van stichting 1np op het gebied van privacyleveringsvoorwaarden en dossier zijn leidend. Daarom is het belangrijk is dat je bij de aanmelding akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de praktijk

Aanmelden

De aanmelding wordt meestal binnen 1-2 werkdagen verwerkt en beantwoordt via een e-mailbericht om de intake te organiseren. Het is ook prima wanneer je de gevraagde gegevens via een mailbericht naar mij stuurt: ggz @ praktijkvanwaarde.nl.


Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Ben je akkoord dat we gebruik maken van WhattsApp of SMS om (indien nodig) afspraken af te stemmen? Schrijf je antwoord hieronder.

Emailadres

Burgerlijke staat

School/opleiding.
Wat is je hoogste genoten opleiding?

Identificeren
Voor de verplichte identificatie bij inschrijving 1nP hebben het documentnummer van je ID kaart / Rijbewijs of Paspoort nodig. In het eerste gesprek wordt dat nummer vergeleken. Neem het document bij de intake mee ter inzage. Schrijf hieronder het documentnummer.

Kinderen

Heb je een verwijsbrief van jouw huisarts?
De verwijsbrief kan door de huisartspraktijk verzonden worden via ZorgDomein naar Praktijk VAN WAARDE. Wanneer er nog geen verwijsbrief is, raadpleeg dan eerst je huisarts!

Waar ben je verzekerd? Voor VGZ verzekerden met een SGGZ verwijzing geldt een wachttijd tot 1-1-2020

Reden van aanmelding

Hoe heb je Praktijk Van Waarde gevonden?

met de algemene voorwaarden GGZ

(Aanvinken!)

LET OP: Controleer of deze aanmelding verzonden is. Anders nogmaals de verzendknop gebruiken!! Er wordt ook een bericht verzonden naar je opgegeven e-mailadres.

Zet info(@)praktijkvanwaarde.nl in je adresboek, anders komen berichten mogelijk in je spambox terecht!