1nP levert verzekerde GGZ hulpverlening

Onze praktijk is aangesloten bij de Parnassiagroep / 1nP. 
Stichting 1nP is een landelijk netwerk binnen de Parnassiagroep van meer dan 600 zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg.
Behandelingen van de basis GGZ en de specialistische GGZ worden na afloop van de behandeling, maximaal 365 dagen na de start,  direct door de Parnassiagroep verrekend met de zorgverzekering.

Verwijzen

Voor een snelle aanmelding en intake is een goed ingevulde verwijsbrief nodig. Het fijnste voor ons is een verwijzing via ZorgDomein.
We zijn daar te vinden onder “Praktijk VAN WAARDE”
U geeft op uw verwijsbrief aan welke vorm van zorg uw patiënt nodig heeft. Het is van belang dat uw patiënt zich ook digitaal bij ons aanmeld.

Exclusiecriteria

Onze exclusie-criteria zijn chronische/ernstige suïcidaliteit, alcohol/drugs-gerelateerde problematiek, psychotische stoornissen, primaire eetstoornisen en cluster A en B persoonlijkheidsproblematiek. De praktijk heeft geen behandelprogramma’s voor deze soorten problematiek.

Wachtlijst?

We proberen om de intake binnen 3-4 weken in te plannen. Kunnen we sneller, dan doen we dat. De behandeling start direct na de intake. Soms is er een wachtlijst. Klik hier voor de actuele wachttijden.

Huisbezoeken

Gesprekken thuis behoren tot de mogelijkheden. Cliënten, die niet in de mogelijkheid zijn om naar de praktijk kunnen ermee geholpen zijn. Het kan ook aangeboden worden in de behandeling om iemand te ontmoeten in diens context. 

Multidisciplinaire samenwerking!

Behandelingen in de basis of specialistische GGZ worden bij Praktijk VAN WAARDE uitgevoerd door een multidisciplinair team.
Marcel van der Waard werkt daarvoor actief samen met een aantal collega’s.

Joram van Immerzeel,
GZ-psycholoog
06-12920827
j.vanimmerzeel @ extenzo.nu

Anne-Marie Dingenouts,
verpleegkundig specialist  
06-81942334
a.dingenouts @ extenzo.nu

Om de kwaliteit hoog te houden overlegt Marcel regelmatig met Joram en Anne-Marie over de voortgang van de behandeling. Ook is het mogelijk een psychiater te consulteren.

Van aanmelding naar behandeling en afsluiting

De website van 1nP beschrijft alle stappen van een behandeling, van aanmelding tot afsluiting. Met deze informatie is een goed beeld te krijgen van de manier waarop een behandeling via 1nP verloopt.
Na aanmelding krijgt de cliënt de mogelijkheid om een Karify-account te maken. Dat is zeer behulpzaam bij e-health, beveiligd beeldbellen en de inzage in het dossier. 
Na de intake en bij afsluiting krijg de verwijzer via ZorgDomein of anders via e-mail een bericht.