Aangenaam kennis te maken!

Mijn naam is Marcel van der Waard. Ik ben de grondlegger en eigenaar van Praktijk VAN WAARDE.

In 1983 ben ik getrouwd met Karin. Samen hebben we drie gehuwde kinderen: twee zoons en een dochter en sinds eind 2019 hebben we ook een kleindochter. We zijn blij met ze en genieten van hun eigenheid.

Mijn werkwijze

Graag breng ik mensen in verbinding. In eerste instantie met zichzelf, maar ook met anderen. Met een positief uitdagende, coachende stijl, met het aanreiken van kennis en inzichten en met het aanleren van vaardigheden kan ik de ander helpen om verder te komen, zodat deze zelf andere keuzes kunnen gaan maken en op een andere manier om kunnen gaan met de situatie waarin zij verkeren. In mijn werkwijze heb ik oog voor de sociale en contextuele omstandigheden in het heden en het verleden. Ik werk toe naar een  verandering, praktisch, klantgericht en ego-versterkend, en zoek concreet naar welke hulptechniek past bij de cliënt. Dat is soms ook zoeken. Mijn speciale aandachtsgebieden zijn relationele problematiek, de effecten van het gezin van herkomst op iemands huidige leven en christelijke geloofsproblemen in relatie tot de geestelijke gezondheid. Ikzelf wil leven als een discipel van Jezus. Ik voel mij sterk aangetrokken tot de persoon Jezus, zijn onderwijs, en nog sterker, tot zijn leven. 

Als mens ben ik geïnteresseerd in mensen, in hun verhaal en leven. Hartstochtelijk geloof ik in de mogelijkheid van verandering. Het vraagt om op een nieuwe manier naar bekende dingen te kijken. Het is mijn doel dat cliënten zichzelf hervinden en loskomen van negatieve beelden van zichzelf of van de omstandigheden. Ik lever graag een bijdrage aan de verandering dat mensen zichzelf gaan zien als waardevolle mensen. Graag help ik hen waardevol te leven en begeleid ik hen in het proces van anders gaan denken en anders gaan doen. Van niet-verbonden zijn naar verbonden zijn. Daar zit mijn hart. Wanneer cliënten daartoe het initiatief nemen, geniet ik mee. Professionele zorg betekent voor mij gericht zijn op de gehele mens en zijn omgeving, waarin ik kennis en ervaring wil benutten. Dat maakt dat ik geen afstandelijke benadering heb, maar een betrokken en deskundige houding verkies. 
Ik nodig cliënten uit om mij open en eerlijk feedback te geven, zowel over de positieve als negatieve ervaringen met mij. Dat is belangrijk voor mij!

Vanuit mijn beroep als SPV (zie verderop) ben ik gewend om mensen te bezien vanuit hun gehele context. Vaak heb ik huisbezoeken gedaan en wanneer nodig ook de familie bij de behandeling betrokken. En zo nu en dan gebeurt dat nog steeds. Vanwege de bezuinigingen in de zorg is de nadruk meer verlegd naar het kantoor. Dat ervaar ik als een verarming van de zorg. Hoe iemand woont, vertelt namelijk veel. En het geeft geregeld onverwachte aanknopingspunten. Huisbezoeken kunnen daarom een zinvol onderdeel van de behandeling zijn. 

Werkervaring en opleidingen

Zowel in de algemene zorg als de psychiatrische hulpverlening heb ik ervaring. Mijn ervaringen in de gezondheidszorg beginnen in 1977. Ik ben toen gestart met mijn opleiding MBO Verpleegkunde. Na mijn opleiding heb ik van 1980-1988 gewerkt als algemeen verpleegkundige in een militair revalidatiecentrum, in een algemeen ziekenhuis op diverse afdelingen en ook nog een periode op de operatiekamers.

In 1988 ging het roer om. Ik ben toen gestart met het werk in de psychiatrische zorg. Tot 1994 heb ik gewerkt in algemeen psychiatrische ziekenhuizen op diverse afdelingen. Tussen 1992-1994 heb ik de HBO opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg in de GGZ (SPV opleiding) gedaan, tussen 2001-2003 de Voortgezette Opleiding SPV. Sinds 1994 werk ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, als generalist in de GGZ. Naast de reguliere zorgverlening heb ik ruim 10 jaar meegewerkt in crisisdienst van de GGZ en ben ik teamleider in de rampenhulpverlening geweest.

Sinds 5 december 2006 werk ik als vrijgevestigd SPV. In de periode 2009-2011 heb ik een opleiding in de contextuele hulpverlening gevolgd. In 2013 deed ik de basiscursus Emotionally Focussed Therapy (EFT). Deze kennis integreer ik in mijn vak. Jaarlijks volg ik nascholing en cursussen en ben ik betrokken bij intervisie.
Verder lees ik geregeld over andere therapievormen om zo veelzijdig mogelijk te blijven, zoals cognitieve therapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie, enzovoorts.

miniklaver

Zou je praktijk VAN WAARDE aanbevelen bij anderen?
Ja Mijn reden hiervoor is: Dat ik bij iemand ben geweest die je oprecht behandelt en niet perse/ gelijk uit een standaard vragenlijst te werk gaat, maar ook wil weten wie je bent, wat je interesseert en die respectvol met je omgaat!

 

Registraties en lidmaatschappen

LinkedIn

big-register
BIG-nummer: 69025534330


Aangesloten bij 1nP