Aangenaam kennis te maken!

Mijn naam is Marcel van der Waard. Ik ben eigenaar van Praktijk VAN WAARDE.
Ik werk samen met diverse zelfstandige collega’s binnen de praktijk. Praktijk VAN WAARDE gaat vooral over mij.

Meer dan 40 jaar ben ik getrouwd met Karin. Samen hebben we drie gehuwde kinderen: twee zoons en een dochter en ook een kleindochter. We zijn blij met ze en genieten van hun eigenheid.
Graag ga ik met Karin de natuur in. Het mooiste is het om dat in de bergen te doen. Maar ook in oude steden. Pet op. Rugzak op de rug. En dan op pad. Ontdekken van het onbekende, van alles fotograferen en ondertussen genieten van elkaars gezelschap.  Ik heb ook iets met Dordrecht. Wie in de praktijk komt,  ziet dat direct! 

Mijn werkwijze

Graag breng ik mensen in verbinding. In eerste instantie met zichzelf, maar ook met anderen. Met een positief uitdagende, coachende stijl, met het aanreiken van kennis en inzichten en met het aanleren van vaardigheden kan ik de ander helpen om verder te komen, zodat deze zelf andere keuzes kunnen gaan maken en op een andere manier om kunnen gaan met de situatie waarin zij verkeren. In mijn werkwijze heb ik oog voor de sociale en contextuele omstandigheden in het heden en het verleden. Ik werk toe naar een  verandering, praktisch, klantgericht en ego-versterkend, en zoek concreet naar welke hulptechniek past bij de cliënt. Dat is soms ook zoeken.
Mijn speciale aandachtsgebieden zijn relationele problematiek, de effecten van het gezin van herkomst op iemands huidige leven en christelijke geloofsproblemen in relatie tot de geestelijke gezondheid. Ikzelf wil leven als een discipel van Jezus. Ik voel mij sterk aangetrokken tot de persoon Jezus, zijn onderwijs, en nog sterker, tot zijn leven. 

Als mens ben ik geïnteresseerd in mensen, in hun verhaal en leven. Hartstochtelijk geloof ik in de mogelijkheid van verandering. Het vraagt om op een nieuwe manier naar bekende dingen te kijken. Het is mijn doel dat cliënten zichzelf hervinden en loskomen van negatieve beelden van zichzelf of van de omstandigheden. Ik lever graag een bijdrage aan de verandering dat mensen zichzelf gaan zien als waardevolle mensen.

Mijn analyse is soms confronterend, omdat het pijnpunten kan blootleggen, die het liefst vermeden worden. Mensen, die echt willen toewerken aan verandering, hebben het meest baat met mijn aanpak. Ik stel volop vragen en daag mensen uit de diepte in te gaan. Van zwijgen naar spreken, van stellig zijn, naar vragen stellen. Van niet-verbonden zijn naar verbonden zijn. Daar zit mijn hart!

Professionele zorg betekent voor mij gericht zijn op de gehele mens en zijn omgeving, waarin ik kennis en ervaring wil benutten. Dat maakt dat ik geen afstandelijke benadering heb, maar een open en betrokken en houding verkies. 
Ik nodig cliënten uit om mij open en eerlijk feedback te geven, zowel over de positieve als negatieve ervaringen met mij. Dat is belangrijk voor mij!

Eindeloos is mijn verlangen te blijven leren, nieuwe dingen te ontdekken en vragen te stellen bij wat normaal lijkt.

De laatste jaren ben ik steeds meer bekend geworden met de begeleiding van mensen die van nature ‘anders’ zijn. Mensen, die zich hun leven lang al anders hebben gevoeld binnen de groep waarbij ze toch horen en zich daardoor onbegrepen hebben gevoeld en nog steeds.

Vanuit mijn beroep als SPV ben ik gewend om mensen te bezien vanuit hun gehele context. Vaak heb ik huisbezoeken gedaan en wanneer nodig ook de familie bij de behandeling betrokken. En zo nu en dan gebeurt dat nog steeds. Vanwege de bezuinigingen in de zorg is de nadruk meer verlegd naar het kantoor. Dat ervaar ik als een verarming van de zorg. Hoe iemand woont, vertelt namelijk veel. En het geeft geregeld onverwachte aanknopingspunten. Huisbezoeken kunnen daarom een zinvol onderdeel van de behandeling zijn. 

Werkervaring en opleidingen

Zowel in de algemene zorg als de psychiatrische hulpverlening heb ik ervaring. Mijn ervaringen in de gezondheidszorg beginnen in 1977. Ik ben toen gestart met mijn opleiding MBO Verpleegkunde. Na mijn opleiding heb ik van 1980-1988 gewerkt als algemeen verpleegkundige in een militair revalidatiecentrum, in een algemeen ziekenhuis op diverse afdelingen en ook nog een periode op de operatiekamers.

In 1988 ging het roer om. Ik ben toen gestart met het werk in de psychiatrische zorg. Tot 1994 heb ik gewerkt in algemeen psychiatrische ziekenhuizen op diverse afdelingen. Tussen 1992-1994 heb ik de HBO opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg in de GGZ (SPV opleiding) gedaan, tussen 2001-2003 de Voortgezette Opleiding SPV. Sinds 1994 werk ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, als generalist in de GGZ. Naast de reguliere zorgverlening heb ik ruim 10 jaar meegewerkt in de crisisdienst van de regionale GGZ en ben ik teamleider in de rampenhulpverlening geweest.

Sinds 5 december 2006 werk ik als vrijgevestigd SPV. In de periode 2009-2011 heb ik een opleiding in de contextuele hulpverlening gevolgd. In 2013 deed ik de basiscursus Emotionally Focussed Therapy (EFT). Deze kennis integreer ik in mijn vak. Jaarlijks volg ik nascholing en cursussen en ben ik betrokken bij intervisie.
Verder lees ik geregeld over andere therapievormen om zo veelzijdig mogelijk te blijven, zoals cognitieve therapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie, ACT,  enzovoorts.

Registraties en lidmaatschappen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1nP-logo.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is big-register.gifDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cropped-Logo_SPV_RGB-215x215-1.png