Aangenaam kennis te maken!

Mijn naam is Marcel van der Waard.

Meer dan 40 jaar ben ik getrouwd met Karin. Samen hebben we drie gehuwde kinderen: twee zoons en een dochter en ook een kleindochter. We zijn blij met ze en genieten van hun eigenheid.
Graag ben ik in de oude stad van Dordrecht. Slenteren door het oude centrum en bij de kades en de haventjes. Heerlijk! Ik heb iets met Dordrecht. Wie in de praktijk komt,  ziet dat direct! 
Ook ben ik graag in de natuur. Het mooiste is het om dat in de heuvels of bergen te doen. Met de rugzak om en dan op pad. Ontdekken van het onbekende, van alles fotograferen en ondertussen genieten van elkaars gezelschap. 

Hoe werk ik

Graag breng ik mensen in verbinding. In eerste instantie met zichzelf, maar ook met anderen. Met een positief uitdagende, coachende stijl, met het aanreiken van kennis en inzichten en met het aanleren van vaardigheden kan ik de ander helpen om verder te komen, zodat deze zelf andere keuzes kunnen gaan maken en op een andere manier om kunnen gaan met de situatie waarin zij verkeren. In mijn werkwijze heb ik oog voor de sociale en contextuele omstandigheden in het heden en het verleden. Ik werk toe naar een  verandering, praktisch, klantgericht en ego-versterkend, en zoek concreet naar welke hulptechniek past bij de cliënt. Dat is soms ook zoeken.
Mijn speciale aandachtsgebieden zijn de neurodivergente mensen (mensen, die dingen anders zijn dan andere mensen), relationele problematiek, de effecten van het gezin van herkomst op iemands huidige leven en christelijke geloofsproblemen in relatie tot de geestelijke gezondheid. Ikzelf wil leven als een discipel van Jezus. Ik voel mij sterk aangetrokken tot de persoon Jezus, zijn onderwijs, en nog sterker, tot zijn leven. 

Als mens ben ik geïnteresseerd in mensen, in hun verhaal en leven. Hartstochtelijk geloof ik in de mogelijkheid van verandering. Het vraagt om op een nieuwe manier naar bekende dingen te kijken. Het is mijn doel dat cliënten zichzelf hervinden en loskomen van negatieve beelden van zichzelf of van de omstandigheden. Ik lever graag een bijdrage aan de verandering dat mensen zichzelf gaan zien als waardevolle mensen.

Voor mij zijn waarden als vrijheid, liefde, respect, vriendelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en veiligheid erg belangrijk. In elke behandeling streef ik ernaar dit concreet te maken.

De laatste jaren ben ik steeds meer bekend geworden met de begeleiding van mensen die van nature ‘anders’ zijn. Mensen, die zich hun leven lang al anders hebben gevoeld binnen de groep waarbij ze toch horen en zich daardoor onbegrepen hebben gevoeld en nog steeds. Mensen met AD(H)D (waarin ik mezelf ook herken), HSP en Hoogbegaafd en met autisme.

Vanuit mijn beroep als SPV ben ik gewend om mensen te bezien vanuit hun gehele context. Vaak heb ik huisbezoeken gedaan en wanneer nodig ook de familie bij de behandeling betrokken. En zo nu en dan gebeurt dat nog steeds. Vanwege de bezuinigingen in de zorg is de nadruk meer verlegd naar het kantoor. Dat ervaar ik als een verarming van de zorg. Hoe iemand woont, vertelt namelijk veel. En het geeft geregeld onverwachte aanknopingspunten. Huisbezoeken kunnen daarom een zinvol onderdeel van de behandeling zijn. 

Werkervaring en opleidingen

Zowel in de algemene zorg als de psychiatrische hulpverlening heb ik ervaring. Mijn ervaringen in de gezondheidszorg beginnen in 1977. Ik ben toen gestart met mijn opleiding MBO Verpleegkunde. Na mijn opleiding heb ik van 1980-1988 gewerkt als algemeen verpleegkundige in een militair revalidatiecentrum, in een algemeen ziekenhuis op diverse afdelingen en ook nog een periode op de operatiekamers.

In 1988 ging het roer om. Ik ben toen gestart met het werk in de psychiatrische zorg. Tot 1994 heb ik gewerkt in algemeen psychiatrische ziekenhuizen op diverse afdelingen. Tussen 1992-1994 heb ik de HBO opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg in de GGZ (SPV opleiding) gedaan, tussen 2001-2003 de Voortgezette Opleiding SPV. Sinds 1994 werk ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, als generalist in de GGZ. Naast de reguliere zorgverlening heb ik ruim 10 jaar meegewerkt in de crisisdienst van de regionale GGZ en ben ik teamleider in de rampenhulpverlening geweest.

Sinds 5 december 2006 werk ik als vrijgevestigd SPV. In de periode 2009-2011 heb ik een opleiding in de contextuele hulpverlening gevolgd. In 2013 deed ik de basiscursus Emotionally Focussed Therapy (EFT). Deze kennis integreer ik in mijn vak. Jaarlijks volg ik nascholing en cursussen en ben ik betrokken bij intervisie.
Verder lees ik geregeld over andere therapievormen om zo veelzijdig mogelijk te blijven, zoals cognitieve therapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie, ACT,  enzovoorts. Een mix van alle therapievormen is wat ik de cliënten aanbied. Geregeld wat chaotisch, maar altijd doelgericht!


Freedom Partner en Shipmate

Ik promoot en sponsor onderstaande organisaties graag en in de wachtkamer ligt informatiemateriaal beschikbaar!

International Justice Mission 
Ze werken samen met lokale autoriteiten om slavernij, mensenhandel en geweld tegen mensen in armoede te stoppen.

Mercy Ships
Gelooft dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Daar dragen ze aan bij door met onze ziekenhuisschepen, vol professionele vrijwilligers, operaties en trainingen te bieden en zo chirurgische zorg toegankelijk te maken voor de allerarmsten.