Team van GGZ deskundigen.

Praktijk VAN WAARDE levert geneeskundige GGZ vanuit de basisverzekering. Behandelingen in de basis of specialistische GGZ worden bij Praktijk VAN WAARDE uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit Marcel van der Waard met Joram van Immerzeel, Rianne van Rhee en/of Jacinta de Waal.

Marcel van der Waard, SPV

De stijl van Marcel: “Graag breng ik mensen in verbinding. In eerste instantie met zichzelf, maar ook met anderen. Verbonden zijn is belangrijk. In mijn werkwijze heb ik oog voor de sociale en contextuele omstandigheden in heden en verleden. Ik werk klantgericht, ego-versterkend, zoek concreet wat voor hulptechniek past bij de cliënt. Ik ben praktisch gericht. Speciaal aandachtsgebieden zijn voor mij relationele problematiek, effecten van het gezin van herkomst in relatie tot het leven nu en christelijke geloofsproblemen in relatie tot geestelijke gezondheid. Meer over Marcel…

Joram van Immerzeel, GZ Psycholoog

De stijl van Joram van Immerzeel: ” Ik zie het als mijn taak aan te sluiten bij wie je bent, waar je bent in je proces, te zoeken naar een manier om de verandering die je zoekt te kunnen realiseren op een manier die bij je past. Hierbij maak ik gebruik van verschillende behandeltechnieken waarbij steeds voorop staat dat het jouw proces ten goede komt. ”

Joram werkt geregeld op vrijdagmorgen en woensdagavond. Voor Praktijk VAN WAARDE werkt hij ook als regiebehandelaar in dossiers waarin Marcel de behandeling uitvoert.

Rianne van Rhee-Maasland, GZ Psycholoog

De specialisaties van Rianne zijn schematherapie en EMDR. Rianne werkt af en toe op een donderdagmorgen voor Praktijk VAN WAARDE als regiebehandelaar in dossiers waarin Marcel de behandeling uitvoert. Ze behandelt op dit moment zelf geen cliënten.

Jacinta de Waal, psychiater

De stijl van Jacinta: “Voor mij staat het geloof centraal binnen de context van de cliënt in zijn of haar studie/school, werk en/of leef/woonomgeving. Ik streef naar kortdurende behandeling conform de richtlijnen van de beroepsgroep, waarbij naast klachtgerichte aanpak het accent ligt op het behoud en het herstel van functioneren. In de behandeling combineer ik doorgaans farmacotherapie met één van de psychotherapeutische principes. 

Jacinta werkt af en toe voor Praktijk VAN WAARDE als regiebehandelaar in SGGZ dossiers waarin Marcel de behandeling uitvoert. Verder werkt ze mee in behandelingen van andere collega’s binnen het netwerk van 1nP waarin haar deskundigheid nodig is.