Onze GGZ zorg

Praktijk VAN WAARDE levert geneeskundige GGZ vanuit de basisverzekering. Dat is zorg die vergoed wordt door (alle) zorgverzekeraars. In de geneeskundige GGZ kunnen alleen psychische stoornissen, met een diagnose volgens de DSM-V, worden behandeld. Dit betekent dat er alleen vergoeding van de zorgverzekeraar mogelijk is met een verwijzing door de huisarts naar basis GGZ of specialistische GGZ.
De huisarts is degene die doorverwijst naar de basis GGZ of specialistische GGZ. We zijn voor verwijzers vindbaar via ZorgDomein.

Indien er sprake is van één van de volgende exclusie-criteria kan ik je helaas niet in behandeling nemen: chronische/ernstige suïcidaliteit, actuele alcohol/drugs-verslaving, psychotische stoornis, eetstoornis en bipolaire stoornis. De praktijk heeft geen behandelprogramma’s voor deze soorten problematiek. In deze gevallen kan jouw huisarts passende behandelmogelijkheden voorstellen.

Het is belangrijk dat de huisartsenbrief welke je meekrijgt, gestempeld is, voorzien is van de handtekening van de huisarts en beschrijft welke problematiek of  vermoeden van diagnose er is.
Via Zorgdomein is een verwijsbrief ook te versturen door de huisarts. We zijn er te vinden onder Praktijk Van Waarde (let op dat je de naam goed zegt)

Hoe werkt het  verder?

Joram van Immerzeel & Marcel van der Waard

Onze praktijk is aangesloten bij Parnassiagroep / 1nP. 1nP is een landelijk netwerk binnen de Parnassiagroep van 600 zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg.
Behandelingen van de basis GGZ en de specialistische GGZ worden na afloop van de behandeling, maximaal 365 dagen na de start,  direct door de Parnassiagroep verrekend met de zorgverzekering.

Multidisciplinaire samenwerking!

Behandelingen in de basis of specialistische GGZ worden bij Praktijk VAN WAARDE uitgevoerd door een multidisciplinair team. Marcel van der Waard werkt daarvoor samen met Joram van Immerzeel, GZ-psycholoog en met Anne-Marie Dingenouts, verpleegkundig specialist. Bij het intakegesprek tref je Marcel en 1 van hen. In de meeste gevallen zal Marcel daarna de behandeling verder doen. Om de kwaliteit hoog te houden overlegt Marcel regelmatig met Joram en Anne-Marie over de voortgang van de behandeling. Ook is het mogelijk een psychiater te consulteren.

Van aanmelding naar behandeling en afsluiting

De website van 1nP beschrijft alle stappen van een behandeling, van aanmelding tot afsluiting. Met deze informatie krijg je een goed beeld van de manier waarop een behandeling via 1nP verloopt. Na aanmelding verkrijg je als cliënt toegang tot het beveiligde deel van de 1nP website. Hierop staat nog meer informatie die  ondersteunend kan zijn voor de behandeling. Ook krijg je de mogelijkheid om een Karify-account te maken. Dat is zeer behulpzaam bij e-health en beveiligd beeldbellen.  Tijdens de behandeling worden via deze site tests aangeboden, de zogenaamde ROM meting. De eerste wordt via e-mail aangeboden in de intakefase. Het is van belang dat u deze tests invult.

Informatie over 1nP voor de huisarts!

Aanmelden

Heeft u behoefte aan hulp in de basis of gespecialiseerde GGZ? Klik hier om je meteen aan te melden!

(Wacht met aanmelden totdat je daadwerkelijk een verwijzing van je huisarts hebt meegekregen.)

Ervaringen van cliënten

Ik kwam een jaar geleden bij Marcel op het moment dat ik een aantal problemen met me meedroeg. Deze problemen stamden uit mijn jeugd en hadden vooral te maken met hechting en ‘er mogen zijn’. Door de gesprekken heb ik meer ontdekt dat ik zelf iemand ben, met een mening die er toe doet. Hierdoor werd ik stabieler  en kreeg ik grip op mijn omgeving en problemen. Ik heb Marcel ervaren als een rustig en prettig persoon die aandacht had voor mij en vooral goed in staat is om bij mij aan te sluiten en van daaruit samen te werken aan de problemen.

De gesprekken gaven mij rust. Had het idee dat ik weer vooruit kon, dat ik uit het cirkeltje van “ik wil er graag uit maar ik weet niet hoe” ging komen. Er was een ontspannen sfeer ondanks alle serieuze gespreksstof. Ook vond ik het fijn dat Marcel voorbeelden uit zijn leven aanhaalde waarin hij iets had ontdekt of geleerd. Dit maakte voor mij dat ik minder het gevoel had dat ik een sneu cliëntachtig iemand was die steeds maar over zichzelf zat te praten. En vaak waren het gewoon ook goede voorbeelden waar ik iets aan had. En als ik Marcel mag typeren: een gemotiveerde blijhoofd die geknipt is voor zijn werk.

De gesprekken met Marcel heb ik als prettig en ongedwongen ervaren. Soms waren ze ook wel eens confronterend, maar gelukkig was er de ruimte om hier dan open over te kunnen praten. Door de gesprekken heb ik steeds meer kunnen ervaren dat ik van waarde ben en werd ik uitgedaagd om stappen te zetten. Hierdoor heb ik uiteindelijk een grote stap gezet om op mezelf te gaan wonen en hiervoor wil Marcel nogmaals bedanken.

Lees meer ervaringen van cliënten.