Onze GGZ zorg

Praktijk VAN WAARDE levert geneeskundige GGZ vanuit de basisverzekering. Dat is zorg die vergoed wordt door (alle) zorgverzekeraars. In de geneeskundige GGZ kunnen alleen psychische stoornissen, met een diagnose volgens de DSM-V, worden behandeld. Dit betekent dat er alleen vergoeding van de zorgverzekeraar mogelijk is met een verwijzing door de huisarts naar basis GGZ of specialistische GGZ.
De huisarts is degene die doorverwijst naar de basis GGZ of specialistische GGZ. We zijn voor verwijzers vindbaar via ZorgDomein.

Indien er sprake is van één van de volgende exclusie-criteria kan ik je helaas niet in behandeling nemen: chronische/ernstige suïcidaliteit, actuele alcohol/drugs-verslaving, psychotische stoornis, eetstoornis en bipolaire stoornis. De praktijk heeft geen behandelprogramma’s voor deze soorten problematiek. In deze gevallen kan jouw huisarts passende behandelmogelijkheden voorstellen.

Het is belangrijk dat de huisartsenbrief welke je meekrijgt, gestempeld is, voorzien is van de handtekening van de huisarts en beschrijft welke problematiek of  vermoeden van diagnose er is.
Via Zorgdomein is een verwijsbrief ook te versturen door de huisarts. We zijn er te vinden onder Praktijk Van Waarde (let op dat je de naam goed zegt)

Wachtlijst

We proberen om de intake binnen 2-3 weken in te plannen. Kunnen we sneller, dan doen we dat. De behandeling start direct na de intake.

Hoe werkt het  verder?

Onze praktijk is aangesloten bij Parnassiagroep / 1nP. 1nP is een landelijk netwerk binnen de Parnassiagroep van 600 zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg.
Behandelingen van de basis GGZ en de specialistische GGZ worden na afloop van de behandeling, maximaal 365 dagen na de start,  direct door de Parnassiagroep verrekend met de zorgverzekering.

Multidisciplinaire samenwerking!

Behandelingen in de basis of specialistische GGZ worden bij Praktijk VAN WAARDE uitgevoerd door een multidisciplinair team. Marcel van der Waard werkt daarvoor samen met Joram van Immerzeel, GZ-psycholoog en met Anne-Marie Dingenouts, verpleegkundig specialist. Bij het intakegesprek tref je Marcel en 1 van hen. In de meeste gevallen zal Marcel daarna de behandeling verder doen. Om de kwaliteit hoog te houden overlegt Marcel regelmatig met Joram en Anne-Marie over de voortgang van de behandeling. Ook is het mogelijk een psychiater te consulteren.

Van aanmelding naar behandeling en afsluiting

De website van 1nP beschrijft alle stappen van een behandeling, van aanmelding tot afsluiting. Met deze informatie krijg je een goed beeld van de manier waarop een behandeling via 1nP verloopt. Na aanmelding verkrijg je als cliënt toegang tot het beveiligde deel van de 1nP website. Hierop staat nog meer informatie die  ondersteunend kan zijn voor de behandeling. Ook krijg je de mogelijkheid om een Karify-account te maken. Dat is zeer behulpzaam bij e-health en beveiligd beeldbellen.  Tijdens de behandeling worden via deze site tests aangeboden, de zogenaamde ROM meting. De eerste wordt via e-mail aangeboden in de intakefase. Het is van belang dat u deze tests invult.

Informatie over 1nP voor de huisarts!

Aanmelden

Klik hier om je  meteen aan te melden voor de GGZ

(Wacht met aanmelden totdat je daadwerkelijk een verwijzing van je huisarts hebt meegekregen.)

Ervaringen van cliënten

Ik kwam een jaar geleden bij Marcel op het moment dat ik een aantal problemen met me meedroeg. Deze problemen stamden uit mijn jeugd en hadden vooral te maken met hechting en ‘er mogen zijn’. Door de gesprekken heb ik meer ontdekt dat ik zelf iemand ben, met een mening die er toe doet. Hierdoor werd ik stabieler  en kreeg ik grip op mijn omgeving en problemen. Ik heb Marcel ervaren als een rustig en prettig persoon die aandacht had voor mij en vooral goed in staat is om bij mij aan te sluiten en van daaruit samen te werken aan de problemen.

Ik kwam binnen als een heel verdrietig en gebroken persoon zonder een positief zicht op de toekomst. De vele open en vertrouwelijke gesprekken hebben mij geholpen om uit die put te komen. Er werd geluisterd, getroost en advies gegeven. Ook werd mijn neus wel eens op de feiten gedrukt, dit vond ik op het moment niet fijn, maar nu ben ik blij dat het gebeurd is.
Als ik kijk naar hoe ik binnenkwam en hoe het nu is, is er een enorm verschil. Ik kan weer genieten en zien dat er meer dan genoeg positiviteit is als je hiervoor open staat en durft.

De gesprekken met Marcel heb ik als prettig en ongedwongen ervaren. Soms waren ze ook wel eens confronterend, maar gelukkig was er de ruimte om hier dan open over te kunnen praten. Door de gesprekken heb ik steeds meer kunnen ervaren dat ik van waarde ben en werd ik uitgedaagd om stappen te zetten. Hierdoor heb ik uiteindelijk een grote stap gezet om op mezelf te gaan wonen en hiervoor wil Marcel nogmaals bedanken.

Lees meer ervaringen van cliënten.