Psycho-sociale hulpverlening & Coaching

Heb je geen verwijzing van een huisarts maar heb je wel behoefte aan zorg? Dat kan! Dat valt onder psychosociale hulp. Praktijk VAN WAARDE biedt verschillende vormen van psychologische begeleiding:

Contextuele hulpverlening

Iedereen is onlosmakelijk met zijn familieleden verbonden. We worden vooral gevormd door het gezin waarin we opgroeien. Kenmerken, gedragingen, gevoeligheden en ook gebeurtenissen worden doorgegeven van ouder op kind en kunnen een hulpbron maar ook een last zijn.

Contextuele hulpverlening kijkt bij  problemen naar de (invloed van) gezins- en familierelaties. Samen zoeken we naar mogelijke hulpbronnen voor herstel of verlichting van de klachten.

Lees meer.

Behandeling voor burn-out

Ben je moe, heb je concentratie- en geheugenklachten, heb je het gevoel dat je niet meer kunt ontspannen en dat je totaal hebt gefaald? Dan kan het goed zijn dat je een burn-out hebt opgelopen. Een burn-out wordt vaak gezien als een uitputtingsreactie van het lichaam en de geest. Praktijk VAN WAARDE biedt een gefaseerde behandeling van burn-out waarbij de klachten verminderen en je nieuwe vaardigheden aanleert om herhaling of terugval te voorkomen.

Lees meer.

Coaching voor persoonlijke ontwikkeling

Wil je je persoonlijk meer ontwikkelen? Wil je onderzoeken wie jij bent, waar jouw kracht ligt of waar jij heen wilt met je leven?

Praktijk VAN WAARDE biedt coachende gesprekken waarin we samen op zoek gaan  naar jouw verlangens en naar aanknopingspunten voor verbeteringen. Jij (in al je rollen) staat centraal en de coaching sluit aan bij jouw persoonlijke vragen, problemen en wensen.

Lees meer.

Wat kun je verwachten van een coachingstraject?

Voor mij betekent coaching maatwerk. Geen mens is immers hetzelfde! quotomandelaEen coachingstraject bij praktijk VAN WAARDE sluit aan op de vragen, problemen en wensen die in jouw leven een rol spelen. Jij bepaalt daarom zelf welke onderwerpen worden besproken. Als coach denk ik mee, voel ik mee en vraag ik door. Ik daag je uit openhartig en eerlijk te vertellen over wat er in je omgaat en ook door serieus aan de slag te gaan met het zetten van concrete stappen. Het begint vaak met kleine stappen. Experimenten, die later kunnen uitgroeien tot een volledig nieuwe gedragsstijl, een volledig nieuwe werkkring, of een radicale wending in je (werk)relatie.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Om te ontwikkelen is het soms goed en nodig om over heel persoonlijke onderwerpen te spreken. Dingen die je moeilijk vindt, waarvoor je bang bent of waarvoor je je schaamt. Als dat soort dingen aan de orde komen, moet je erop kunnen vertrouwen dat ik ze vertrouwelijk behandel en dus geheim houd. Privacy en vertrouwelijkheid staan bij praktijk VAN WAARDE hoog in het vaandel.

Kosten

Bij psychosociale hulp (coaching) is er geen sprake is van een stoornis waarvoor geneeskundige zorg nodig is en daarom valt deze hulp niet onder de geneeskundige GGZ. Dit betekent dat er geen vergoeding mogelijk is en dat je de gesprekken zelf zult moeten bekostigen. Voor de tarieven, klik hier. Per gesprek wordt een factuur gemaakt en per email verstuurd. De betaling ervan wordt geacht vóór het volgende gesprek en anders binnen 14 dagen te zijn voldaan.

Christelijke identiteit

Als hulpverlener heb ik een christelijke identiteit. De Bijbelse waarden en principes inspireren mij in mijn werk en leven. Geloof heeft voor mij de betekenis van relationeel vertrouwen. Graag ga ik samen met jou en God op zoek naar wat je nodig hebt voor duurzame veranderingen. Ik begrijp dat niet iedereen iets met het geloof heeft. Daarom heb je de keuze: wanneer je dat wenst, wordt het geloof er actief bij betrokken. Wanneer je dat liever niet hebt, wordt dat onderwerp juist onbesproken gelaten. Ik wil niemand iets opdringen. Graag wil ik dat mijn hulpverlening iets toevoegt en geeft wat je nodig hebt. Mijn benadering is open, persoonlijk en met interesse in jouw denkwereld. Als mens ben je van waarde. Je wordt uitgenodigd om vrijuit te spreken, te zeggen wat je op je hart hebt, vragen te stellen en uitgedaagd te worden. Meer lezen?

Aanmelden

Wil je graag snel aan de slag met coachingsgesprekken?

Meld je meteen aan voor coaching!