Christelijke hulpverlening? Alleen voor wie dat wil!

Bij Praktijk VAN WAARDE  is het belangrijk dat je jezelf kunt zijn, dat je mag geloven wat jij wilt geloven en dat je mag denken, zeggen en doen wat je wilt. Cliënten hebben allemaal hun eigen overtuiging, gelovig of niet gelovig en die overtuiging wordt gerespecteerd. Ik wil niemand iets opdringen. Wel wordt voor wie daar in geïnteresseerd is, de christelijk geloofsbeleving actief betrokken bij de hulpverlening. Bij de intake mag je aangeven of geloven belangrijk voor je is. Benieuwd naar hoe gelovige cliënten terugblikken op mijn stijl van christelijk hulpverlenen?
Lees hier hun reacties. 

Visie

Praktijk VAN WAARDE heeft als visie je te helpen om een liefdevolle en gezonde relatie met jezelf en anderen te ontwikkelen, zodat je steeds meer in staat bent om stabiele en vruchtbare relaties met anderen aan te gaan, deze te verdiepen en te onderhouden. Als hulpverlener heb ik  natuurlijk mijn ervaring en kennis. Die gebruik ik. Ik voel mij sterk aangetrokken tot de persoon Jezus, zijn onderwijs, en nog sterker, tot zijn leven. Wie Hem heeft gezien, heeft God de Vader gezien. Het hoofdkenmerk daarvan is Liefde. Dat inspireert mij.

Jouw gelovige achtergrond

De traditie waarin je je geloof beleeft, is van grote invloed. Of je nu van reformatorische huize, hervormd of vrijgemaakt bent, of Rooms Katholiek of je thuis voelt in de evangelische wereld; of je nu overtuigd gelovig bent, enorm zoekende bent geworden door misstanden of twijfelt aan van alles wat je is meegegeven thuis… het is van belang dat er oog voor is. Veel cliënten ervaren dat ook in hun psychisch functioneren geloof en hun geloofstraditie een grote rol speelt.

Zelf geniet ik van de diversiteit en veelkleurigheid van geloofsbeleving in mensen. Ik ken de meeste christelijke tradities en hecht er belang aan te weten wat je hebt aan je geloof en wat je doet of laat vanuit jouw (niet-meer) geloof.

Jouw contextuele achtergrond heeft invloed op vragen en gedachten over geloof, en op normen en waarden. Het is voor mij belangrijk om daar aandacht aan te besteden en om te weten welke betekenis dat voor je heeft. Ook besteed ik aandacht aan je kerkelijke achtergrond en jouw contact met het gezin van geboorte, de kerkenraad, de predikant/voorganger of het pastoraal team.

Christelijke hulpverlening

In alle levensgebieden heeft geloof een invloed. Graag ga ik samen met jou en God op zoek naar wat je nodig hebt voor duurzame veranderingen,  zowel qua denken als praktisch.  Ik vind het van het grootste belang dat je daarin vrijuit kunt spreken. Geheimen belemmeren de vrijheid om te spreken en om echt te leven.

Ik heb fijne gesprekken gehad met Marcel. Het is heel fijn dat Marcel je begeleidt aan de hand van Jezus. Veel van mijn problemen waren gerelateerd aan vroeger. Aan mijn kijk op God vanuit angst. Dat had ik meegekregen vanuit mijn opvoeding. Marcel gaat daar zorgvuldig mee om. Hij wijst op Gods Woord. En hij stuurt je aan in het loslaten van oude pijn. Voor mij was het heel fijn en verhelderend om bij Marcel een traject te volgen. Van harte aanbevolen.

Ik heb Marcel in onze gesprekken leren kennen als een bewogen medemens, een professioneel hulpverlener en christen met een open mind. Die drie samen hebben me geholpen om in moeilijke omstandigheden moed te hebben en hoop te houden. Heel veel dank!